greek

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

english


2021-09-21: Επανέναρξη αεραθλητικών δραστηριοτήτων - Σεπτέμβριος 2021
Τροποποίηθηκαν οι παράγραφοι 2.2.2 (δεν απαιτείται πλέον αποστολή email δήλωσης περί μη-συμπτωμάτων) και 2.8 (προληπτικοί έλεγχοι) της οδηγίας μας περί μέτρων προστασίας για τον COVID-19. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή.

Διαβάστε αναλυτικά την ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ οδηγία της Αερολέσχη μας (Issue 2 - Rev. 07).


2021-08-31: Επανέναρξη αεραθλητικών δραστηριοτήτων - Αύγουστος 2021
Προστέθηκε η παράγραφος 2.8 (προληπτικοί έλεγχοι) της οδηγίας μας περί μέτρων προστασίας για τον COVID-19. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή.

Διαβάστε αναλυτικά την ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ οδηγία της Αερολέσχη μας (Issue 2 - Rev. 06).


2021-07-29: Επανέναρξη αεραθλητικών δραστηριοτήτων - Ιούλιος 2021
Τροποποιήθηκε η παράγραφος 2.6.1.a της οδηγίας μας περί μέτρων προστασίας για τον COVID-19 ως εξής:
A maximum of three (3) adult Persons on Board (POB) is allowed for all flights.

Διαβάστε αναλυτικά την ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ οδηγία της Αερολέσχη μας (Issue 2 - Rev. 05).


2021-06-29: Επανέναρξη αεραθλητικών δραστηριοτήτων - Ιούνιος 2021
Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες από τις Αρχές αλλάζει ο τρόπος χρήσης της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους. Συγκεκριμένα τροποποιήθηκε η παράγραφος 2.4.1.d της οδηγίας μας περί μέτρων προστασίας για τον COVID-19 ως εξής:
Facemasks are mandatory for everyone:
i.indoors (inside buildings, on-board during flight, during pre-flight interior check etc.) and
ii.outdoors in overcrowding conditions


Διαβάστε αναλυτικά την ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ οδηγία της Αερολέσχη μας (Issue 2 - Rev. 04).


2021-06-03: Επανέναρξη αεραθλητικών δραστηριοτήτων - Ιούνιος 2021
Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες από τις Αρχές επιτρέπονται οι πτήσεις με προορισμό και προς άλλα (εκτός Α/Δ Δεκέλειας) αεροδρόμια. Παραμένει ο περιορισμός για Maximum POB (persons on board)=2 για όλες τις πτήσεις.

Διαβάστε αναλυτικά την ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ οδηγία της Αερολέσχη μας (Issue 2 - Rev. 03).


2021-05-15: Επανέναρξη αεραθλητικών δραστηριοτήτων - Μαίος 2021
Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες από τις Αρχές επιτρέπονται πλέον και οι πτήσεις αναψυχής με ένα επιβάτη.

Διαβάστε αναλυτικά την ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ οδηγία της Αερολέσχη μας (Issue 2 - Rev. 02).


2021-05-06: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 27ης ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αγαπητό μέλος,

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί στην 27η Καταστατική Συνέλευση του Σωματείου, η οποία θα λάβει χώρα στις 24/05/2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 21:00. Δεδομένων των εν ισχύ περιοριστικών μέτρων για την πρόληψη εξάπλωσης του COVID-19, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με τη χρήση κατάλληλων μέσων τηλε-διάσκεψης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

-Ψήφιση κατά άρθρο του νέου Καταστατικού του Σωματείου

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού του Σωματείου μας μετά τη πάροδο έτους από τη εγγραφή το μέλος αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 10 ταμειακώς ενήμερο είναι το μέλος που έχει εκπληρώσει τις χρηματικές υποχρεώσεις του προηγουμένου έτους ή έχει απαλλαγεί από αυτές. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική συνέλευση θα συνέλθει με όσα μέλη είναι παρόντα και πάλι σε 7 (επτά) ημέρες από την ματαιωθείσα στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα και με τα ίδια μέσα.

Δείτε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού.

Ο Πρόεδρος
Φουντούκος Γ.

Σημ: Την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, και πριν την έναρξη αυτής, θα αποσταλλούν οδηγίες στο προσωπικό σας email σχετικά με την εξ αποστάσεως σύνδεση.

2021-02-28: 26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
Στις 28/02/2021, διεξήχθη η 26η Τακτική Γενική Συνέλευση της Α/Λ Μεσογείων με τη χρήση μέσων τηλεδιάσκεψης. Στη συνέλευση συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και:

-Εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, ο Ετήσιος Διαχειριστικός Απολογισμός και ο Ετήσιος Οικονομικός Ισολογισμός του Δ.Σ. για το 2020
-Εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση της Ε.Ε. για το 2020
-Εγκρίθηκε το Ετήσιο Προγράμμα Δράσης και ο Προϋπολογισμός για το 2021

Στη συνέχεια, έγιναν απονομές και βραβεύσεις για τους μαθητευόμενους που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους στην Αεροπορική Σχολή της Αερολέσχης Μεσογείων και που εκτέλεσαν την 1η πτήση SOLO μέσα στο 2020. Τέλος διεξήχθει κλήρωση στην οποία ο Μάναλης Αντώνιος κέρδισε 1 ώρα πτήσεως.

Το ΔΣ θέλει να ευχαριστήσει όλα τα μέλη της Αερολέσχης μας!


2021-02-18: Επανέναρξη αεραθλητικών δραστηριοτήτων - Φεβρουάριος 2021
Σύμφωνα με την νέα οδηγία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού επιτρέπεται η μετάβαση στο αεροδρόμιο και στις εγκαταστάσεις της αερολέσχης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΤΗΣΗ σε χειριστές (πτυχιούχους και μαθητευόμενους) που κατοικούν εντός ΑΤΤΙΚΗΣ. Παρακαλούνται όλα τα μέλη να μελετήσουν προσεκτικά τα τροποποιημένα μέτρα προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19. Οι αλλαγές αφορούν μόνο την παράγραφο 2.2.2.c. Προς το παρόν, δεν επιτρέπονται οι πτήσεις εθισμού και δεν επιτρέπονται οι πτήσεις με επιβάτες. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή.

Διαβάστε αναλυτικά την ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ οδηγία της Αερολέσχη μας (Issue 2 - Rev. 01).


2021-02-08: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 26ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αγαπητό μέλος,

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί στην 26η Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου, η οποία θα λάβει χώρα στις 21/02/2021, ημέρα Κυριακή, ώρα 19:00. Δεδομένων των εν ισχύ περιοριστικών μέτρων για την πρόληψη εξάπλωσης του COVID-19, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με τη χρήση κατάλληλων μέσων τηλε-διάσκεψης, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα φυσικής παρουσίας στη διεύθυνση ΑΔΕΛΦΩΝ ΞΗΝΤΑΡΑ 24, ΠΙΚΕΡΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 19009, εφόσον αυτό είναι εφικτό κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον μπορούν να τηρηθούν επαρκώς τα σχετικά μέτρα πρόληψης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:
-Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων, του Ετήσιου Διαχειριστικού Απολογισμού και Ετήσιου Οικονομικού Ισολογισμού του Δ.Σ. για το 2020
-Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης της Ε.Ε. για το 2020
-Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού 2021
-Απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. για το 2020
-Άλλα ειδικά θέματα – Απονομές – Βραβεία

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού του Σωματείου μας μετά τη πάροδο έτους από τη εγγραφή το μέλος αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 10 ταμειακώς ενήμερο είναι το μέλος που έχει εκπληρώσει τις χρηματικές υποχρεώσεις του προηγουμένου έτους ή έχει απαλλαγεί από αυτές. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική συνέλευση θα συνέλθει με όσα μέλη είναι παρόντα και πάλι σε 7 (επτά) ημέρες από την ματαιωθείσα στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα και με τα ίδια μέσα, δηλαδή στις

28/02/2021, ημέρα Κυριακή, ώρα 19:00


Ο Πρόεδρος
Φουντούκος Γ.

Σημ: Την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, και πριν την έναρξη αυτής, θα αποσταλλούν οδηγίες στο προσωπικό σας email σχετικά με την εξ αποστάσεως σύνδεση.

2021-01-05: Επανέναρξη αεραθλητικών δραστηριοτήτων - Ιανουάριος 2021
Η Αερολέσχη Μεσογείων ανακοινώνει την επανέναρξη αεραθλητικών δραστηριοτήτων από 06/01/2021. Παρακαλούνται όλα τα μέλη να μελετήσουν προσεκτικά την τροποποιημένη οδηγία. Προς το παρόν επιτρέπεται η μετάβαση στο αεροδρόμιο και στις εγκαταστάσεις της αερολέσχης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΤΗΣΗ σε χειριστές που κατοικούν στο Δήμο Αχαρνών, και σε αεραθλητές της αερολέσχης μας που κατοικούν εντός Αττικής. Σε περίπτωση μετάβασης σε άλλη Φάση, θα υπάρξει νέα ανακοίνωση. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή.

Διαβάστε αναλυτικά την ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ οδηγία της Αερολέσχη μας (Issue 2).


2020-12-09: 20 χρόνια πτήσεις με την Αερολέσχη Μεσογείων
Πριν από 20 χρόνια και συγκεκριμένα στις 09/12/2000 και 09:20 τοπική ώρα, εκτελέστηκε στο Τατόι η 1η πτήση της Αερολέσχης Μεσογείων. Στα χειριστήρια του Cessna 150E SX-ANR βρισκόταν ο αείμνηστος Τσόπελας Αναστάσιος.


Ο Τσόπελας Αναστάσιος στα χειριστήρια του SX-ANR, Δεκέλεια Δεκέμβριος 2000

Ακολούθησαν λίγες πτήσεις το Δεκέμβριο του ίδιου έτους στο Τατόι και στη συνέχεια, τον Απρίλιo του 2001 η Aερολέσχη μας μεταφέρθηκε στο Ελληνικό, όπου παρέμεινε για ένα χρόνο. Τον Απρίλιο του 2002 η Αερολέσχη επέστρεψε και πάλι στο Τατόι. Συνολικά, από τις 09/12/2000 έως και σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 15848 πτήσεις.


2020-11-30: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 25ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αγαπητό μέλος,

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί στην 25η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, η οποία θα λάβει χώρα στις 11/12/2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 18:00. Δεδομένων των εν ισχύ περιοριστικών μέτρων για την πρόληψη εξάπλωσης του COVID-19, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με τη χρήση κατάλληλων μέσων τηλε-διάσκεψης, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα φυσικής παρουσίας στη διεύθυνση ΑΔΕΛΦΩΝ ΞΗΝΤΑΡΑ 24, ΠΙΚΕΡΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 19009, εφόσον αυτό είναι εφικτό κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον μπορούν να τηρηθούν επαρκώς τα σχετικά μέτρα πρόληψης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:
-Έγκριση σχετικής Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής σχετικά με την τήρηση των Βιβλίων Ταμείου και Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 2017-2020
-Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για το ανωτέρω θέμα

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού του Σωματείου μας μετά τη πάροδο έτους από τη εγγραφή το μέλος αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 10 ταμειακώς ενήμερο είναι το μέλος που έχει εκπληρώσει τις χρηματικές υποχρεώσεις του προηγουμένου έτους ή έχει απαλλαγεί από αυτές. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική συνέλευση θα συνέλθει με όσα μέλη είναι παρόντα και πάλι σε 7 (επτά) ημέρες από την ματαιωθείσα στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα και με τα ίδια μέσα.

Ο Πρόεδρος
Φουντούκος Γ.

Σημ: Την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, και πριν την έναρξη αυτής, θα αποσταλλούν οδηγίες στο προσωπικό σας email σχετικά με την εξ αποστάσεως σύνδεση.

2020-11-03: Αναστολή λειτουργίας αθλητικών χώρων
Σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για την πρόληψη εξάπλωσης του COVID-19, αναστέλλονται οι δραστηριότητες των αεραθλητικών σωματείων. Στα πλαίσια λειτουργίας της αερολέσχης μας στην παρούσα φάση επιτρέπεται μόνο η εξ αποστάσεως θεωρητική εκπαίδευση. Παραμένουμε σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς και θα σας ενημερώσουμε για κάθε εξέλιξη.


2020-07-30: Επανέναρξη αεραθλητικών δραστηριοτήτων - ΜΕΤΑΒΑΣΗ στη ΦΑΣΗ Γ (από 01/08/2020)
Η Αερολέσχη Μεσογείων ανακοινώνει την μετάβαση στην Φάση Γ του πλάνου επανεκκίνησης αεραθλητικών δραστηριοτήτων από 01/08/2020. Παρακαλούνται όλα τα μέλη να μελετήσουν προσεκτικά τα τροποποιημένα μέτρα προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19. Οι αλλαγές αφορούν μόνο τις ημερομηνίες στις σελίδες 28-31 του Appendix 4. Σε περίπτωση μετάβασης σε άλλη Φάση, θα υπάρξει νέα ανακοίνωση. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή.

Διαβάστε αναλυτικά την ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ οδηγία της Αερολέσχη μας (Revision 3).


2020-07-15: Επανέναρξη αεραθλητικών δραστηριοτήτων - ΠΑΡΑΜΟΝΗ στη ΦΑΣΗ Β - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η Αερολέσχη Μεσογείων ανακοινώνει την παραμονή στην Φάση Β του πλάνου επανεκκίνησης αεραθλητικών δραστηριοτήτων. Παρακαλούνται όλα τα μέλη να μελετήσουν προσεκτικά τα τροποποιημένα μέτρα προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19. Σε περίπτωση μετάβασης σε άλλη Φάση, θα υπάρξει νέα ανακοίνωση. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή.

Διαβάστε αναλυτικά την ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ οδηγία της Αερολέσχη μας (Revision 2).


2020-06-01: Επανέναρξη αεραθλητικών δραστηριοτήτων - ΦΑΣΗ Β
Η Αερολέσχη Μεσογείων ανακοινώνει την μετάβαση στην Φάση Β του πλάνου επανεκκίνησης αεραθλητικών δραστηριοτήτων. Παρακαλούνται όλα τα μέλη να μελετήσουν προσεκτικά τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19 που θα εφαρμόζονται από 01/06/2020. Η μετάβαση στη Φάση Γ εκτιμούμε ότι θα γίνει σύντομα - θα υπάρξει νέα ανακοίνωση. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή.

Διαβάστε αναλυτικά την ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ οδηγία της Αερολέσχη μας (Revision 1).


2020-05-24: Επανέναρξη αεραθλητικών δραστηριοτήτων
Η Αερολέσχη Μεσογείων θέτει σε ισχύ το σταδιακό πλάνο επανεκκίνησης αεραθλητικών δραστηριοτήτων ξεκινώντας με την Φάση Α. Παρακαλούνται όλα τα μέλη να μελετήσουν προσεκτικά τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19 που θα εφαρμόζονται από 25/05/2020. Η μετάβαση στη Φάση Β θα γίνει πολύ σύντομα - θα υπάρξει νέα ανακοίνωση. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή.

Διαβάστε αναλυτικά την οδηγία της Αερολέσχη μας.


2020-05-11: Ενημέρωση για αναστολή λειτουργίας αθλητικών χώρων
Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι νεωτέρας και με βάση τα εν ισχύ NOTAMs και τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων, δεν επιτρέπονται οι πτήσεις. Στα πλαίσια λειτουργίας της αερολέσχης μας στην παρούσα φάση επιτρέπεται μόνο η εξ αποστάσεως θεωρητική εκπαίδευση. Παραμένουμε σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς και θα σας ενημερώσουμε για κάθε εξέλιξη.


2020-03-25: Επέκταση ισχύος αδειών / πτυχίων λόγω COVID-19
Σύμφωνα με σχετική επιστολή της ΥΠΑ από 24/03/2020 τέθηκε σε ισχύ η επέκταση ισχύος αδειών, πτυχίων, πιστοποιητικών κλπ. χρονικών περιόδων. Συγκεκριμένα για τους κατόχους PPL(A) με εν ισχύ SEP(land) (ή/και IR(A)/SP/SE) η επέκταση της ισχύος μπορεί να γίνει μετά από briefing με εκπ/τη. Κατάλληλα εξουσιοδοτημένος εκπ/της μπορεί να αναγράψει πάνω στο πτυχίο την επέκταση ισχύος του SEP(land). Η επέκταση ισχύος για τα ratings και για το medical class 2 είναι για 4 μήνες ή έως 26/11/2020 (όποιο διάστημα είναι πιο σύντομο), και για την πιστοποίηση αγγλικών έως 26/11/2020.

Διαβάστε αναλυτικά την οδηγία της Ελληνικής ΥΠΑ.


2020-03-25: Αλλαγές στον κανονισμό πτυχίων και αδειών
Τον Μάρτιο του 2020 ανακοινώθηκαν μερικές αλλαγές στους κανονισμούς EASA PART FCL και στα αντίστοιχα AMC/GMs. Συνοπτικά οι αλλαγές που αφορούν τους κατόχους PPL(A) και μαθητευόμενους χεριστές:

-Και για την γενική αεροπορία πλέον θα είναι δυνατή η καταγραφή του χρόνου πτήσης ηλεκτρονικά (υπό προυποθέσεις)
-Η εκπαιδευτική πτήση για την επανεπικύρωση του SEP(land) θα πρέπει να βασίζεται στις ασκήσεις του proficiency check
-Αλλαγή διδακτέας ύλης στο μάθημα Μετεωρολογίας και του Night Rating

Διαβάστε αναλυτικά τα σχετικά αποσπάσματα από την οδηγία της EASA.


2020-03-14: Αναστολή λειτουργίας αθλητικών χώρων
Σύμφωνα με σχετικές οδηγίες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς επίσης και την ΕΛΑΟ για την πρόληψη εξάπλωσης του COVID-19, αναστέλλονται οι δραστηριότητες των αθλητικών σωματείων εν γένει. Συνεπώς, δεν πραγματοποιούνται πτήσεις από 14/03/2020 και μέχρι νεωτέρας.


2020-03-12: Μέτρα Ασφάλειας Τατοΐου
Σύμφωνα με σχετική επιστολή της 123 ΣΤΕ και σε συνέχεια επικοινωνίας με το Γραφείο Ασφάλειας του α/δ Τατοΐου, καλούνται όλα τα μέλη μας όπως μας αποστείλουν, το αργότερο μέχρι την Κυριακή 29/03/2020 16:00 τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία θα προωθηθούν στο Γραφείο Ασφάλειας του Τατοΐου:

1) Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής - PDF - WORD

Παρακαλούμε να μας αποσταλούν σκαναρισμένα (κατά προτίμηση έγχρωμα) σε email στη διεύθυνση info@mesogeion-aeroclub.gr ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως στα γραφεία μας στο Τατόι κατόπιν σχετικής επικοινωνίας μαζί μας.

Σημ. η θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής γίνεται πλέον και ηλεκτρονικά στη σελίδα https://www.gov.gr


2020-03-12: Δήλωση Συναίνεσης
Αγαπητά μέλη,

Στα πλαίσια εναρμόνισης της Αερολέσχης μας με το σχετικό Νόμο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλούμε πολύ όλα τα μέλη που έχουν εγγραφεί στην αερολέσχη μας πριν από τις 02/03/2018 όπως συμπληρώσουν, υπογράψουν και αποστείλουν με email ή ταχυδρομικά ή καταθέσουν αυτοπροσώπως στο Τατόι τη Δήλωση Συναίνεσης, το αργότερο μέχρι την Κυριακή 05/04/2020, 16:00.

Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας, είμαστε υποχρεωμένοι να θεωρήσουμε ότι δε διαθέτουμε τη ρητή Συναίνεσή σας για να διατηρούμε τα στοιχεία σας και ως εκ τούτου θα πρέπει να προβούμε στη διαγραφή τους, καθώς επίσης και στη διαγραφή σας από μέλος της Αερολέσχης.

Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη συμμμόρφωσή μας με την κείμενη νομοθεσία, σεβόμενοι παράλληλα τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.


2020-02-23: 24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
Στις 23/02/2020, διεξήχθη η 24η Τακτική Γενική Συνέλευση της Α/Λ Μεσογείων στο κτίριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, στο Θησείο. Στη συνέλευση συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και:

-Εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, ο Ετήσιος Διαχειριστικός Απολογισμός και ο Ετήσιος Οικονομικός Ισολογισμός του Δ.Σ. για το 2019
-Εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση της Ε.Ε. για το 2019
-Εγκρίθηκε το Ετήσιο Προγράμμα Δράσης και ο Προϋπολογισμός για το 2020
-Εκλέχθηκε νέο Δ.Σ και Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, η συνέλευση ξεκίνησε με την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων από το ΔΣ για το 2019. Μερικά από τα πιο σημαντικά γεγονότα:
1. Εκτελέστηκαν συνολικά 1408:25h πτήσεως
2. Εφαρμόστηκε επιτυχημένα η πολιτική ασφαλείας νέων διαδικασιών
3. Συμμετείχαμε σε αγώνες Γενικής Αεροπορίας και Αερομοντελισμού
4. Έγινε σημαντικές εργασίες συντήρησης και στα 2 αεροπλάνα μας (αλλαγή κινητήρων, εγκατάσταση οργάνων νέας τεχνολογίας, GPS, PBN approvals κλπ.)

Στη συνέχεια, ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων και μετά παρουσιάστηκε το photo-clip του 2019 από τη δραστηριότητα της αερολέσχης μας. Στη συνέχεια, έγιναν απονομές και βραβεύσεις για τους μαθητευόμενους που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους στην Αεροπορική Σχολή της Αερολέσχης Μεσογείων και που εκτέλεσαν την 1η πτήση SOLO μέσα στο 2019, έγινε κοπή πίτας και κλήρωση στην οποία ο Θεοδοσόπουλος Γεώργιος κέρδισε 1 ώρα πτήσεως.

Το ΔΣ θέλει να ευχαριστήσει όλα τα μέλη της Αερολέσχης μας!


2020-01-27: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αγαπητό μέλος,

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί στην 24η Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου που θα λάβει χώρα στις 16/02/2020, ημέρα Κυριακή, ώρα 20:00, στο Κτίριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, επί της οδού Ερμού αρ. 134-136 Αθήνα. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:
-Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων, του Ετήσιου Διαχειριστικού Απολογισμού και Ετήσιου Οικονομικού Ισολογισμού του Δ.Σ. για το 2019
-Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης της Ε.Ε. για το 2019
-Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού 2020
-Απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. για το 2019
-Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
-Εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής
-Άλλα ειδικά θέματα – Απονομές – Βραβεία

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού του Σωματείου μας μετά τη πάροδο έτους από τη εγγραφή το μέλος αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 10 ταμειακώς ενήμερο είναι το μέλος που έχει εκπληρώσει τις χρηματικές υποχρεώσεις του προηγουμένου έτους ή έχει απαλλαγεί από αυτές. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική συνέλευση θα συνέλθει με όσα μέλη είναι παρόντα και πάλι σε 7 (επτά) ημέρες από την ματαιωθείσα στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα, δηλαδή στις

23/02/2020, ημέρα Κυριακή, ώρα 20:00
στο Κτίριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων
επί της οδού Ερμού αρ. 134-136 Αθήνα.

Ο Πρόεδρος
Φουντούκος Γ.

Photo map

Σημ: Με βάση το άρθρο 19 παρ. 4 είναι δυνατόν να εκπροσωπηθεί απών ή κωλυόμενο μέλος της Γ.Σ. από άλλο μέλος της, με γραπτή εξουσιοδότηση, απευθυντέα προς τον Πρόεδρο της Γ.Σ. και η οποία κατατίθεται πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Κάθε μέλος δε της Γ.Σ. μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα άλλο μέλος της, εκτός της περιπτώσεως που υπάρχει ως θέμα η διάλυση ή η τροποποίηση του Καταστατικού.

Υπόδειγμα εξουσιοδότησης μπορείτε να βρείτε εδώ
2020-01-15: Υπενθύμιση καταβολής ετήσιας συνδρομής
Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας ότι σύμφωνα με το Καταστατικό μας: Άρθρο 6ο, παρ. 3. Οι συνδρομές εισπράτονται από την αρχή του χρόνου και συγκεκριμένα το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Ιανουαρίου κάθε έτους.
Δείτε παλαιότερα νέα της Αερολέσχης μας.